W związku z realizacją projektu "Akademia rowoju - lepszy start w edukację", w celu monitorowania efektów oraz celowości projektu prosimy wszystkich rodziców dzieci uczestniczących w projekcie o wypełnienie załączonej Ankiety.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, sekretariatów szkół biorących udział w projekcie lub do siedziby Gminnego Zespołu Oświatowego w terminie do 26 kwietnia 2013 r.