Projekt pt. "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" realizowany jest w 4 szkołach podstawowych:

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim,

Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Międzybrodziu Bialskim,

Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie,

Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim,

Zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych prowadzone są w grupach. Przeznaczono je dla uczniów z klas I-III.

Uczniowie w zależności od przejawianych trudności, zostali zakwalifikowani na odpowiednie zajęcia, których głównym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka, przezwyciężanie problemów, budzenie wiary we własne siły.

Ponieważ są to zajęcia pozalekcyjne, metody i formy pracy powinny być atrakcyjne, aby zmotywować dziecko do dodatkowego wysiłku po zajęciach szkolnych.W tym celu na zajęciach oprócz tradycyjnych ćwiczeń i zadań, w znacznej mierze wykorzystuje się bogaty zestaw ciekawych pomocy dydaktycznych, w które w ramach projektu została wyposażona szkoła.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim w zajęciach uczestniczy 20 uczniów, w czterech grupach.

I grupa -zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejetności matematycznych

II grupa- zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne

III i IV grupa- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym takze zagrozonych ryzykiem

dysleksji.

Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej w Czernichowie dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - zdjęcia poniżej:

Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej w Czernichowie dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - zdjęcia poniżej:


Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej w Czernichowie z gimnastyki korekcyjnej - zdjęcia poniżej:


Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim z gimnastyki korekcyjnej - zdjęcia poniżej: