Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-Porozumiewanie się w języku polskim.

Prowadzenie zajęć w ramach rozwoju kompetencji kluczowych - Porozumiewanie się w języku angielskim.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyczne.

Prowadzenie zajęć w ramach rozwoju kompetencji kluczowych - informatycznych.

Prowadzenie zajęć przyrodniczo-chemicznych Z naukami ścisłymi za pan brat.

Doradztwo zawodowe dla uczniów III klas - Szkolny Ośrodek Kariery.