MACIEJ KRAKOWIŃSKI - DYREKTOR

Nadzór nad organizacją pracy gimnazjów, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli. Realizacja zadań związanych z ustalaniem planu sieci szkół, zakładanie, prowadzenie, przekształcanie, likwidacja.

LUCYNA NOWAK - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Prowadzenie rachunkowości księgowej obsługiwanych placówek.
 2. Organizacja i prowadzenie obsługi księgowej.
 3. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej.
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z obsługi finansowo-księgowej obsługiwanych placówek.
 5. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu świadczeń socjalnych placówek oświatowych.
 6. Rozliczanie inwentaryzacji.
 7. Sporządzanie sprawozdań dla jednostek nadrzędnych.
 8. Sporządzanie planów finansowych i bilansów księgowej obsługiwanych placówek.
 9. Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności Dyrektora.RENATA STACHURA - KSIĘGOWY

 1. Obliczanie i sporządzanie miesięcznych list płatniczych dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego (wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, świadczeń z ZFŚS).
 2. Sporządzanie list płatniczych na jednorazowe wynagrodzenia i świadczenia.
 3. Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych pracowników i przesyłanie ich do ZUS.
 4. Sporządzanie deklaracji dotyczących należności podatkowych do Urzędu Skarbowego i rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.

 

ANNA KORBEL - INSPEKTOR DS. OŚWIATY

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu Oświatowego, Dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników przedszkoli.
 2. Obsługa sekretariatu GZO.


KRZYSZTOF ŁASZCZAK - KIEROWCA

Dowożenie dzieci do Szkoły w Międzybrodziu Żywieckim oraz do placówek szkolno-wychowawczych w Żywcu i Łodygowicach.